CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ALBUMY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  -   ECHA KULTURY
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich na Podlasiu.
Białystok - Cerkiew św. Mikołaja. - 06.08.2008r.