GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ZABYTKI  -   ECHA KULTURY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  
Nowa Synagoga w Dreźnie (niem. Neue Synagoge in Dresden) przy Bautzenerstrasse 20. Jest pierwszą nowo zbudowaną synagogą w byłej NRD. Zbudowano ją w latach 1997-2001 na miejscu starej synagogi,
według planów niemieckich architektów Reny Wandel-Hoefer oraz Wolfganga Lorcha. Synagoga jest obecnie jedną z najnowocześniejszych na świecie. Nad drzwiami synagogi znajduje się oryginalna,
pozłacana gwiazda Dawida, którą w czasie wojny ukrywał jeden ze strażaków, którym zabroniono gasić starą synagogę. W synagodze oprócz sali modlitw znajduje się wiele innych instytucji
kulturalnych, poświęconych drezdeńskim Żydom.
Fotografie Przemysława Krawczyńskiego, a przygrywa duet Ad Libitum - Małgorzata Wojciechowska - skrzypce i Adam Potera - akordeon.