GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ZABYTKI  -   ECHA KULTURY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich w sierpniu 2010r..
Dukla - Kościół Parafialny pw. św. Marii Magdaleny.