GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ZABYTKI  -   ECHA KULTURY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich na Pałukach
Gąsawa - Kościół pw. św. Mikołaja.