GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ZABYTKI  -   ECHA KULTURY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich na Pałukach.
Gniezno - Katedra pw. św. Wojciecha.