GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich w Iławie - Sierpień 2009r.