GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   ECHA KULTURY  -   ZABYTKI  
Weekendowa wycieczka Zofii i Jerzego Granowskich do Koszęcina - 27.04.2008r.