GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK  -   IMPRESJE JURAJSKIE
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich z Pałuk w Bieszczady
a po drodze Licheń - Kościół pw. św. Doroty - Sierpień 2010r.


Copyright SMFG © 2010 - Foto Jerzy Granowski