GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK  -   IMPRESJE JURAJSKIE
Urlopowy wypad Zofii i Jerzego Granowskich do Lubrańca - 05.08.2010r.
Synagoga, obecnie budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury