GRAFIKA  -   POETYCKA STREFA  -   IMPRESJE JURAJSKIE  -   ECHA KULTURY
Wycieczka Zofii i Jerzego Granowskich do Drezna - 03.06.2010r.
Yenidze - dawna fabryka tytoniu przy ul. Weiβeritzstraβe 3. Wybudowano ją w 1908 roku wyglądem przypomina meczet.