!-- saved from url=(0013)about:internet --> Pławniowice - Zabytki
CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   ALBUMY  -   W MUZEUM  -   W TEATRZE  
Ciekawe zabytki Pławniowic - Diecezjalny Dom Rekolekcyjny Diecezji Gliwickiej - 25.03.2007r.