GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK

Urlop Zofii i Jerzego Granowskich w Bieszczadach - Sierpień 2010r.
Polana - Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Grają i śpiewają "Bieszczadersi i przyjaciele"

Copyright SMFG 2010 - Foto Jerzy Granowski