CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   FOTOREPORTAŻE  -   ECHA KULTURY  -   IMPRESJE JURAJSKIE  
Plon niedzielnej wycieczki Zofii i Jerzego Granowskich - 05.03.2011r.
Przejazdem przez Stare Tarnowice, najstarszą dzielnicę Tarnowskich Gór.