GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   TOROWISKO  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK  -   IMPRESJE JURAJSKIE
Urlop Zofii i Jerzego Granowskich na Pałukach - Sierpień 2010r.
Wypad do Strzelna - Rotunda św. Prokopa z XII w.


Copyright SMFG 2010 - Foto Jerzy Granowski