Powrót
PODRÓŻE ZOFII I JERZEGO GRANOWSKICH - 3 maja 2009 rok.
Kościół, Muzeum Regionalne, Synagoga-Muzeum i Mury obronne Szydłowa


Szydłów położony jest na Pogórzu Szydłowskim stanowiącym formę przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a nizinną Niecką Połaniecką. Tereny miejscowości wchodzą w skład Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191. Osada wymieniana jest w akcie uposażenia kolegiaty sandomierskiej, której mieszkańcy Szydłowa oddawali dziesięcinę. Wieś była własnością królewską (królewszczyzna). Osada znajdowała się na odgałęzieniu nadwiślańskiego szlaku handlowego, które prowadziło ze Staszowa w stronę Chęcin, Małogoszcza oraz Przedborza. Szlak ten nabrał znaczenia w XIV wieku po zjednoczeniu Polski po rozbiciu dzielnicowym. 1 lipca 1329 r. król Władysław I Łokietek nadał Szydłowowi prawa miejskie - średzkie.
W tle utwór pt. "Bright Future" w wykonaniu zespołu Silent Partner.


Szydłów - Kościół 03052009 (1) Szydłów - Kościół 03052009 (2) Szydłów - Kościół 03052009 (3) Szydłów - Muzeum 03052009 (1) Szydłów - Muzeum 03052009 (2) Szydłów - Muzeum 03052009 (3) Szydłów - Muzeum 03052009 (4) Szydłów - Synagoga - muzeum 03052009 (3) Szydłów - Synagoga - muzeum 03052009 (2) Szydłów - Synagoga - muzeum 03052009 (4) Szydłów - Synagoga - muzeum 03052009 (9) Szydłów - Synagoga - muzeum 03052009 (1) Szydłów - Mury 03052009 (1) Szydłów - Mury 03052009 (3) Szydłów - Mury 03052009 (4) Szydłów - Mury 03052009 (2) Szydłów - Rynek 03052009 (9)
Slideshow Websites by VisualSlideshow.com v2.0