Powrót
Wycieczka Zofii i Jerzego Granowskich do Lwowa 2904.2013 r.