CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   W MUZEUM  -   W TEATRZE  
  
W naszej podróży natrafili¶my na Miasto i Gminę Wasilków. Z braku czasu zwiedzili¶my tylko jeden z czterech obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 06.08.2008