CZYTAJ  -   GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   ALBUMY  -   W MUZEUM  -   W TEATRZE  
Urlopowe wojaże Zofii i Jerzego Granowskich - Klasztor Pokamedulski - Dom Pracy Twórczej w Wigrach - 06.08.2007