GRAFIKA  -   POEZJA  -   KAJAKI  -   ECHA KULTURY  -   WODNIAK  -   IMPRESJE JURAJSKIE  -   TWÓRCZOŚĆ
Weekendowa wycieczka Zofii i Jerzego Granowskich po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 09.10.2010r.