Podróże -  Torowisko -  Wodniactwo -  Echa Kultury -  Impresje Jurajskie -  Reminiscencje kajakowe -  Studio Małych Form Graficznych
Zubrzyca - Kościół pw. św. Michała Archanioła